Ohjaajan opit

Olitpa sitten leirillä mukana huoltajana tai nuorisovalmennuksen vastaavana, taustaltasi suunnistaja tai lajia tuntematon, niin tämä materiaali on tehty sinulle. Tältä sivulta löydät oppia, inspiraatiota ja käytännön ohjeista seuraohjaajan tärkeään tehtävään. Ohjaajalla on olennainen rooli turvallisen ja kannustavan ilmapiirin luomiseen niin harjoituksissa, kisamatkoilla kuin leireilläkin. Ohjaajan arvoa ei mitata suunnistustaidon määrässä, sillä ohjaajan tärkein tehtävä on olla aikuisena oppaana tukemassa lasten ja nuorten terveen itsetunnon kehittymistä turvallisessa ympäristössä. Suunnistus on ainoastaan konteksti, jonka puitteissa kasvaminen ja kehittyminen tapahtuu.

Nappaa kaikki hyöty irti alla olevista materiaaleista ja pohdi, onko näistä ajatuksista iloa omassa ohjaajan tehtävässäsi.

Suunnistusliiton ohjaajamateriaaleihin pääset tutustumaan täältä: https://sslkoulutus.fi/ohjaajanopas/

Leimaus-podcast

Leimaus 2022 -leirin yksi teema on suunnistustaidon opettaminen. Joensuulainen opettaja ja pitkän linjan suunnistaja Petri Vainio lupasi tehdä Leimausta varten taustamateriaalia suunnistuksen opettamiseen liittyen. Pohdinnoista syntyi ensin ranskalaisia viivoja, sitten tekstiä – ja lopulta kokonainen kirjoitelma. Kirjoitelma julkaistaan keväällä 2022 nimellä ”Ajatuksia suunnistustaidon opettamisesta”. Teos tarjoaa yhden näkökulman ja herätteitä siihen, miten suunnistusta voi opettaa lapsille ja nuorille siten, että oppimispolku olisi mahdollisimman suora.

”Ajatuksia suunnistustaidon kehittämisestä” toimii Leimaus 2022 -leirin pedagogisena ohjenuorana. Tavoitteena on tarjota käytännön esimerkkejä lasten ja nuorten ohjaajille sekä Leimaukselle että leirin jälkeiseen aikaan. Parhaimmillaan Leimauksesta saa inspiraatiota sekä leiriläiset että ohjaajat.

1. Ajatuksia suunnistustaidon kehittämisestä

Joensuulainen opettaja ja pitkän linjan suunnistaja Petri Vainio kertoo huomanneensa, että suunnistuksen opettamisessa edetään usein hyvin erilaisin metodein kuin miten koulussa lähestytään uusia aiheita. Vainio avaa viisiosaisessa sarjassa ajatuksiaan siitä, mihin suuntaan suunnistuksen opettamista olisi hyvä viedä ja miten opettamisen voisi toteuttaa. Ensimmäisessä jaksossa käydään läpi mistä kirjoitukset ovat saaneet alkunsa ja mitä teemoja tulevissa jaksoissa käsitellään. Studioisäntänä toimii Markku Mäkäräinen.

2. Ohjaajan rooli oppimisessa

Leimaus-podcastin toisessa osassa pohditaan ohjaajan roolia suunnistustaidon opettamisessa. Miten ohjaaja pystyy nopeuttamaan lapsen suunnistustaitojen kehittymistä? Miten ohjaaja voi tukea lasten terveen itsetunnon rakentumista? Studiossa suunnistustaidon opettamisesta keskustelevat podcastin isäntä Markku Mäkäräinen ja Kalevan Rastin pitkäaikainen suunnistaja, opettaja Petri Vainio.

3. Mitä harjoituksissa harjoitellaan?

Miksi kartta olisi hyvä antaa osallistujille tutustuttavaksi reilusti etukäteen? Mitä asioita harjoituksessa on syytä käydä yhdessä läpi ennen radalle lähtöä? Miksi hyvältä näyttävä reitti voi olla suunnistettu väärin? Näistä asioista keskustelevat Leimaus-podcastin isäntä Markku Mäkäräinen ja opettaja sekä pitkän linjan suunnistaja Petri Vainio.

4. Miten suunnistuspuhe kehittää suunnistustaitoa?

Miksi suunnistusperheiden lasten suunnistustaidot ja valmiudet ovat monesti ikätovereitaan paremmalla tolalla? Miten suunnistuspuhetta voi hyödyntää taidon kehittämisessä suunnistussuorituksen yhteydessä ja sen ulkopuolella? Leimaus-podcastin neljännessä osassa keskitytään puheen ja kommunikoinnin merkitystä suunnistukseen liittyvän tiedon ja taidon siirtämisessä lapsille. Studioisäntä Markku Mäkäräinen keskustelee aiheesta joensuulaisen suunnistajan ja opettajan Petri Vainion kanssa.

5. Mitä suunnistusajattelu on?

Viidennen jakson teemana on suunnistusajattelu. Mistä suunnistusajattelu muodostuu – ja onko sellaista asiaa kuin suunnistusajattelu ylipäätään olemassa? Jaksossa pohditaan sitä, miten suunnistaja tekee päätöksiä ja mitä asioita kartalta pitää ymmärtää ja nähdä. Studioisäntä Markku Mäkäräinen keskustelee suunnistusajattelusta ja -tekniikasta joensuulaisen opettajan ja suunnistajan Petri Vainion kanssa.