Search
Close this search box.

Ohjaajan opit

Olitpa sitten leirillä mukana huoltajana tai nuorisovalmennuksen vastaavana, taustaltasi suunnistaja tai lajia tuntematon, niin tämän sivun materiaali on tehty sinulle. Tältä sivulta löydät oppia, inspiraatiota ja käytännön ohjeista seuraohjaajan tärkeään tehtävään.

Parhaimmillaan Leimauksesta saa inspiraatiota sekä leiriläiset että ohjaajat!

Ohjaajalla on olennainen rooli turvallisen ja kannustavan ilmapiirin luomiseen niin harjoituksissa, kisamatkoilla kuin leireilläkin. Ohjaajan arvoa ei mitata suunnistustaidon määrässä, sillä ohjaajan tärkein tehtävä on olla aikuisena oppaana tukemassa lasten ja nuorten terveen itsetunnon kehittymistä turvallisessa ympäristössä. Suunnistus on ainoastaan konteksti, jonka puitteissa kasvaminen ja kehittyminen tapahtuu.

Nappaa kaikki hyöty irti alla olevista materiaaleista ja pohdi, onko näistä ajatuksista iloa omassa ohjaajan tehtävässäsi.

Ohjaajan opas

https://sslkoulutus.fi/ohjaajanopas/

Löydät Ohjaajan opas -sivustolta tietoa ja vinkkejä ohjaajana toimisesta, suunnistajan polusta, lasten harjoittelusta sekä seuran nuoristoiminnasta. Lajitaitoja ja niiden opettamista ja ohjausta lapselle käydään läpi perustaitojen osalta.

Ajatuksia suunnistustaidon opettamisesta

Leimaus 2022 -leirin teemana oli suunnistustaidon opettaminen. Joensuulainen opettaja ja pitkän linjan suunnistaja Petri Vainio teki Leimaukselle kirjoitelman ”Ajatuksia suunnistustaidon opettamisesta”, joka toimi leirin pedagogisena ohjenuorana. Teos tarjoaa käytännön esimerkkejä lasten ja nuorten ohjaajille sekä herätteitä siihen, miten suunnistusta voi opettaa lapsille ja nuorille siten, että oppimispolku olisi mahdollisimman suora.

Alta löydät Leimaus 2022 Podcasteja, joissa käsitellään Petri Vainion Ajatuksia suunnistustaidon opettamisesta -kirjoitelmaa.

1. Ajatuksia suunnistustaidon kehittämisestä

Joensuulainen opettaja ja pitkän linjan suunnistaja Petri Vainio kertoo huomanneensa, että suunnistuksen opettamisessa edetään usein hyvin erilaisin metodein kuin miten koulussa lähestytään uusia aiheita. Vainio avaa viisiosaisessa sarjassa ajatuksiaan siitä, mihin suuntaan suunnistuksen opettamista olisi hyvä viedä ja miten opettamisen voisi toteuttaa. Ensimmäisessä jaksossa käydään läpi mistä kirjoitukset ovat saaneet alkunsa ja mitä teemoja tulevissa jaksoissa käsitellään. Studioisäntänä toimii Markku Mäkäräinen.

2. Ohjaajan rooli oppimisessa

Leimaus-podcastin toisessa osassa pohditaan ohjaajan roolia suunnistustaidon opettamisessa. Miten ohjaaja pystyy nopeuttamaan lapsen suunnistustaitojen kehittymistä? Miten ohjaaja voi tukea lasten terveen itsetunnon rakentumista? Studiossa suunnistustaidon opettamisesta keskustelevat podcastin isäntä Markku Mäkäräinen ja Kalevan Rastin pitkäaikainen suunnistaja, opettaja Petri Vainio.

3. Mitä harjoituksissa harjoitellaan?

Miksi kartta olisi hyvä antaa osallistujille tutustuttavaksi reilusti etukäteen? Mitä asioita harjoituksessa on syytä käydä yhdessä läpi ennen radalle lähtöä? Miksi hyvältä näyttävä reitti voi olla suunnistettu väärin? Näistä asioista keskustelevat Leimaus-podcastin isäntä Markku Mäkäräinen ja opettaja sekä pitkän linjan suunnistaja Petri Vainio.

4. Miten suunnistuspuhe kehittää suunnistustaitoa?

Miksi suunnistusperheiden lasten suunnistustaidot ja valmiudet ovat monesti ikätovereitaan paremmalla tolalla? Miten suunnistuspuhetta voi hyödyntää taidon kehittämisessä suunnistussuorituksen yhteydessä ja sen ulkopuolella? Leimaus-podcastin neljännessä osassa keskitytään puheen ja kommunikoinnin merkitystä suunnistukseen liittyvän tiedon ja taidon siirtämisessä lapsille. Studioisäntä Markku Mäkäräinen keskustelee aiheesta joensuulaisen suunnistajan ja opettajan Petri Vainion kanssa.

5. Mitä suunnistusajattelu on?

Viidennen jakson teemana on suunnistusajattelu. Mistä suunnistusajattelu muodostuu – ja onko sellaista asiaa kuin suunnistusajattelu ylipäätään olemassa? Jaksossa pohditaan sitä, miten suunnistaja tekee päätöksiä ja mitä asioita kartalta pitää ymmärtää ja nähdä. Studioisäntä Markku Mäkäräinen keskustelee suunnistusajattelusta ja -tekniikasta joensuulaisen opettajan ja suunnistajan Petri Vainion kanssa.